Capaciteit 2021-2022 buitengewoon basisonderwijs

OPMERKING bij Vinderij 1:
capaciteit type 3 en type 9 kleuter is samen 24. Voor type 3 en type 9 kleuter zijn er in totaal 10 vrije plaatsen