Capaciteit 2021-2022 buitengewoon basisonderwijs

Vrije plaatsen= momentopname voor start van inschrijvingsperiode voorrangsgroepen.
Nieuwe update voor start vrije inschrijvingen is voorzien op 28/4/21

OPMERKING bij Vinderij 1:
capaciteit type 3 en type 9 kleuter is samen 24. Voor type 3 en type 9 kleuter zijn er in totaal 11 vrije plaatsen